Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 vt 2016

Skapad 2016-05-16 15:20 i Andersbergsskolan Halmstad
Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under vårterminen i årskurs 4. Matrisen är baserad på Matteborgen 4A och 4B, första upplagan.
Grundskola 4 – 5 Matematik

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under vårterminen i årskurs 4.

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målen och visat att du kan mer
De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna multiplikation med hjälp av skriftlig huvudräkning eller uppställning.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker när du räknar multiplikation med skriftlig huvudräkning
Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10
Du kan räkna multiplikation med hjälp av skriftlig huvudräkning eller uppställning.
Du kan utan problem räkna multiplikation med hjälp av skriftlig huvudräkning eller uppställning.
Du ska kunna räkna division med hjälp av kort division.
 • Ma  4-6
Du är osäker när du räknar kort division.
Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10
Du kan räkna kort division.
Du kan utan problem räkna kort division.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du behöver hjälp att hitta "räkneord" i textuppgifter så du förstår hur du ska räkna Du behöver bli tydligare på att visa hur du räknar Försök komma ihåg att fundera över om svaret är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Du ska kunna se samband mellan de fyra räknesätten.
 • Ma
Du har svårt att se sambanden mellan de fyra räknesätten.
Du behöver se fler exempel på hur de fyra räknesätten hör ihop Du ska räkna fler tal av typen 7+_=10
Du ser sambandet mellan addition - subtraktion, addition -multiplikation samt multiplikation -division.
Du har god förståelse kring sambandet mellan de fyra räknesätten.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av tabeller och stapeldiagram
 • Ma  4-6
Du känner dig osäker på att läsa av tabeller och diagram.
Du behöver träna mer på att läsa av tabeller och diagram
Du kan läsa av tabeller och diagram.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram.
Du ska kunna konstruera tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
Du tycker det är svårt att konstruera tabeller och stapeldiagram.
Du behöver träna mer på att konstruera tabeller och diagram.
Du kan konstruera tabeller och stapeldiagram med viss hjälp
Du har inga svårigheter att konstruera egna tabeller och stapeldiagram.
Tid
Du ska kunna läsa och skriva datum samt leta reda på uppgifter i almanackan.
 • Ma  4-6
Du kan läsa datum men är osäker på att skriva på olika sätt.
Du behöver bli säker på ett sätt att skriva datum.
Du kan läsa och skriva datum på olika sätt, du kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Du läser och skriver datum på rätt sätt utifrån olika situationer. Du kan leta reda på uppgifter i almanackan.
Du ska kunna analog tid.
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur man läser av klockan analogt.
Träna på att använda klockan även på din fritid så att du märker nyttan med att kunna klockan.
Du kan läsa av och förstå analog tid.
Du är säker på analog tid.
Du ska kunna digital tid.
 • Ma  4-6
Du är osäker på hur man läser av och skriver digitala klockslag.
Träna på att använda klockan även på din fritid så att du märker nyttan med att kunna klockan.
Du kan läsa av och förstå digital tid.
Du är säker på digital tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: