Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Visad kunskap Franska M1 - vt 16

Skapad 2016-05-17 20:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - elevens val

Vissa fält är inte ifyllda eftersom vi inte arbetat med dessa förmågor än.

Rubrik 1

På väg
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Förstå tal
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå skrift
Du kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra & agera
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan dui viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt *
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Formulera sig skrifligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Strategi för interaktion
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra *
Du kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar enkelt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: