Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 3

Skapad 2016-05-17 22:50 i S:ta Gertruds skola Västerås Stad
Matris för matematik, kunskapskraven år 3
Grundskola 3 Matematik

Matematik, sammanställning över de nationella delproverna A-G samt kunskapskraven för åk 3.

Sammanställning av Delproven A-G

Delprov A
Ett muntligt prov som genomfördes gruppvis och behandlade matematiska begrepp.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov B
Skriftligt individuellt prov som handlar om rumsuppfattning och geometriska objekt.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov C
Skriftligt individuellt prov som handlar om förståelse för räknesätten och att lösa enkla problem.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov D
Skriftligt individuellt prov som handlar om att mäta, jämföra och uppskatta tid och volym samt lösa enkla problem.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov E
Skriftligt individuellt prov som handlar om proportionella samband, matematiska likheter samt lösa enkla problem.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov F Del 1
Skriftligt individuellt prov som handlar om positionssystemet.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov F Del 2
Skriftligt individuellt prov som handlar om skriftliga räknemetoder.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov G Del 1
Skriftligt individuellt prov som handlar om att lösa problem.
Ej godkänd
Godkänd
Delprov G Del 2
Skriftligt individuellt prov som handlar om huvudräkning och matematiska likheter.
Ej godkänd
Godkänd

Förmågor i matematik

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Kunskapskrav för år 3

Observera att dessa kunskapskrav gäller år 3. Från och med år 4 riktas målen mot kunskapskraven för år 6
Du kan lösa enkla matematiska problem.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan anpassa metoden till problemet du ska lösa.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan bedöma om ditt svar är rimligt.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan beskriva matematiska begrepp tex hälften och dubbelt, färre och fler.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan de vanligaste geometriska figurerna och känner till dess egenskaper.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan beskriva hur tal är uppbyggda och hur man kan dela upp dem.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan dela heltal i enkla bråktal och vet vad de heter.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan välja passande metoder när du ska göra uträkningar.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan använda huvudräkning för att göra uträkningar med de fyra räknesätten.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan använda skriftliga metoder för uträkningar med addition och subtraktion.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du vet hur likhetstecknet används.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan göra mätningar, jämförelser och uppskattningar om; längd, vikt, volym, omkrets och tid.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan samtala om val av metoder, räknesätt, mönster och talföljder.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan förklara hur du tänker och föra en diskussion framåt.
Du är inte där ännu
Godkänd
Du kan visa hur du löst problemet med symboler, saker, ord och/eller bild.
Du är inte där ännu
Godkänd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: