Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: skriva en egen text

Skapad 2016-05-18 12:18 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Bedömning av en uppsats skriven på engelska.
Grundskola 7 Engelska

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Skriver enstaka fraser som ej knyts ihop.
Kan skriva en enkel text med sammanhang med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men är ändå delvis utvecklat.
Kan skriva en utvecklad text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. .
Ordförråd
Använder ett för årskursen alltför enkelt och begränsat ordförråd. Väljer enkla ord utan variation. Gör dig inte alltid förstådd.
Väljer ord som resulterar i att du gör dig förstådd. Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera dig.
Väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Använder ett varierat ordförråd.
Har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Stavning
Gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Gör några stavfel i texten, men de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Stavar i stort sett korrekt.
Grammatik
Använder en, för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få eller inga fel.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Brister i inledning och/eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning Är indelad i väl avgränsade stycken. Lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: