Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 "Broar" 2015

Skapad 2016-05-20 07:40 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 Teknik

Broar - åk 6

Tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hållfasthet - konstruktioner
Eleven kan på ett **enkelt** sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett **utvecklat** sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Eleven kan på ett **välutvecklat** sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Utarbeta förslag till lösningar eller konstruktioner.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **bidrar** till att processen leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **med någon bearbetning** leder processen framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som **leder** processen framåt.
Dokumentation, skisser och modeller
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till **viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **relativt väl** synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är **väl** synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: