Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP Engelska åk 6

Skapad 2016-05-20 08:59 i Tiundaskolan Uppsala
Denna matris för engelska åk 6 utifrån syfte, samt kunskapskrav i åk 6 (Lgr11), kan användas för att förmedla resultat av NP i engelska till elever och vårdnadshavare.
Grundskola 4 – 6 Engelska

Resultatmatris för Nationellt Prov i engelska åk 6 utifrån syfte, samt kunskapskrav i åk 6 (Lgr11).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå
Förstå och tolka tydlig och enkel engelska talad i lugnt tempo.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Förstå
Förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstår det mest väsentliga av innehållet.
Förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Kommunicera
Formulera sig muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommunicera
Formulera sig skriftligt
Kan formulera sig enkelt och begripligt med fasta fraser och meningar.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Språkliga strategier
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Kan använda sig av någon strategi.
Kan använda sig av några olika strategier.
Kan använda sig av flera olika strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: