Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris bild åk1

Skapad 2016-05-20 09:21 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 1 Bild

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa berättande och informativa bilder
Du kan skapa en enkel bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur och berätta om dem.
Du kan skapa en bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur där bilderna talar för sig själv.
Du kan skapa en bildserie i tre bilder (början, mitten och slut)utifrån känd barnlitteratur med fler detaljer samt tydligt bildspråk.
Använda tekniker, verktyg och material
Du känner igen primärfärgerna samt komplementfärgerna. Du kan rengöra penseln och färgpaletten. Du kan använda pensel, kavel, modellingeringsverktyg på ett enkelt sätt. Du är rädd om materialet.
Du kan identifiera primärfärgerna samt komplementfärgerna samt du vågar experimentera fram kulörer. Du kan rengöra pensel och färgpalett väl. Du har kunskap om hur man är rädd om materialet och ser till att det kan återanvändas.
Du kan identifiera primärfärgerna samt medvetet blanda till komplementfärgerna. Du kan rengöra pensel och färgpalett på ett korrekt sätt. Du känner dig bekväm med att använda pensel, kavel, modelleringsverktyg. Du har kunskap om hur man är rädd om materialet och ser till att det kan återanvändas.
Kombinera bildelement
Du förstår hur man skapar en enkel bild med färg och form.
Du förstår och kan använda färg och form för att skapa en enkel bild.
Du förstår och använder färg och form för att skapa en enkel bild på ett medvetet sätt.
Utveckla idéer inom ämnesområden
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som du själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du kollar alltid med läraren vad du ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Presentera bilder
Du presenterar dina bilder helt utifrån lärarens exempel.
Du presenterar dina bilder som i grunden är som lärarens exempel men med egna inslag.
Du presenterar dina bilder självständigt och kan motivera ditt val.
Ge omdömen om arbetsprocessen
Du använder ord som bra, fint, det behövs när du berättar hur du har arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om arbetsgången. Du kan också dra paralleller mellan arbetsgången och resultat.
Tolka och resonera kring bilder
Du kan delta aktivt och enkelt uttrycka VAD som finns på bilderna. Göra enklare jämförelser på likheter och skillnader samt vilken känsla bilden förmedlar.
Du kan delta aktivt och enkelt uttrycka VAD som finns på bilderna. Göra jämförelser på likheter och skillnader samt vilken känsla bilden förmedlar.
Du kan göra jämförelser med andra bilder, relatera till egen erfarenhet samt på ett mer utförligt vis uttrycka vad som gör att känslan förmedlas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: