Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extra anpassningar alla ämnen

Skapad 2016-05-20 10:29 i Gemensamt Uppsala Uppsala
Grundskola F – 9

Insatser

1. Anpassning av prov
2. Anpassade läromedel
3. Längre tid för redovisningar/prov
4. Muntliga prov/ muntlig komplettering till prov
5. Inlästa läromedel
6. Möjlighet att sitta ostört/enskilt
7. Talsyntes
8. Stavningsprogram
9. Kortare arbetspass(pauser)
10. Ämnesstöd efter behov (punktinsats)
11. Redovisning enskilt eller i mindre grupp
12. Lässtöd under perioder
13. Individuellt arbetsschema (lektion/dag/vecka)
14. Visuellt stöd
15. Lektionsgenomgångar digitalt på hemsidan
16. Förtydliga undervisningen digitalt genom bild och textstöd
17. Kopia på anteckningar efter lektionen, digitalt eller pappersform
18. Gruppindelningar
19. Fysisk placering i klassrummet
20. Hörselkåpor
21. Timstock/äggklocka eller dylikt
22. Förbereda inför övergång/förändring
23. Tydlig start och slut
24. Skriftliga instruktioner på tavlan över arbetsgången + egen kopia
25. Screening/kartläggning i ett ämne
26. "Plustid", (läxhjälp)
27. Individuell mentorstid
28. Förstorat material
29. Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: