Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia

Skapad 2016-05-21 20:27 i Vikaskolan Falun
1500-talet och 1600-talet i Sverige, Europa och världen.
Grundskola 4 – 6 Historia
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper om 1500-talet och 1600-talet
Du är på väg mot nivå 2.
Du visar grundläggande kunskaper om tidsperioderna genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. (självständigt Sverige, handel, protestantiskt, uppror, arvrike, upptäcktsresor, vetenskapsmän, Östersjöriket...)
Du visar goda kunskaper om tidsperioderna genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. (självständigt Sverige, handel, protestantiskt, uppror, arvrike, upptäcktsresor, vetenskapsmän, Östersjöriket...)
Visar mycket goda kunskaper om tidsperioderna genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. (självständigt Sverige, handel, protestantiskt, uppror, arvrike, upptäcktsresor, vetenskapsmän, Östersjöriket...)
Samband mellan tidsperioder
Du är på väg mot nivå 2.
Du beskriver enkla samband mellan tidsperioderna och vår tid och gör enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna. (namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt, kolonier - engelska ett världsspråk, Indien - indianer, nationalsången ...)
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan tidsperioderna och vår tid och gör utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. (namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt, kolonier - engelska ett världsspråk, Indien - indianer, nationalsången ...)
Du beskriver komplexa samband mellan tidsperioderna och vår tid och gör välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna. (namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt, kolonier - engelska ett världsspråk, Indien - indianer, nationalsången ...)
Begrepp
Du är på väg mot nivå 2.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. (förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens, källor, tolkning...)
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. (förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens, källor, tolkning...)
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt. (förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens, källor, tolkning...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: