Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsproblem - uppfinnare för en dag!

Skapad 2016-05-22 17:48 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Teknik
Ej visat tillräcklig förmåga
Grundläggande
God
Mycket god
Tekniska lösningar
Hur väl du förklarar lösningen av ditt vardagsproblem
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material & deras användning
Hur väl du motiverar dina materialval
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Hur väl du förklarar ditt vardagsproblem och hur väl du löser ditt vardagsproblem
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativsom leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativsom leder framåt.
Dokumentera
Hur väl du förklarar med hjälp bilder/skisser hur din uppfinning fungerar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: