Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap åk 7-9

Skapad 2016-05-23 16:28 i Ugglums skola Partille
En matris för att bedöma de fem förmågorna i religionskunskap i Lgr 11
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

En matris där de olika förmågorna i ämnet religionskunskap beskrivs och bedöms. Tom ruta innebär att förmågan inte testats den aktuella terminen.

Förmågan att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskaper om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Jämföra olika religioner och livsåskådningar
Föra enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Förmågan att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Påverkan mellan samhälle och religioner
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbvggda resonemang

Förmågan att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskutera livsfrågor
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Diskutera moraliska frågor utifrån etiska begrepp och modeller
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på att relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på att väl fungerande sätt.

Förmågan att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Söka information och kritiskt granska källorna
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trävärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trävärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trävärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: