Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mu år 4-6

Skapad 2016-05-23 18:40 i Spekerödskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Musik

på väg
på god väg
nivå 1
nivå 2
nivå 3
Delta i gemensam sång
Eleven kan delta i gemensam sång.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
leven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Spela & ackompanjera
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument.
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Timing
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
Resonera om musicerande
Eleven kan i liten mån föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan i viss mån föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Upplevelser och påverkan av musik
Eleven kan även i viss mån uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska instrument
Dessutom kan eleven i viss mån ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
essutom kan eleven med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: