Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi klass 4

Skapad 2016-05-23 20:11 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Matris för de första grunderna i kemi. Begrepp, lösningar och blandningar, syror och baser.
Grundskola 4 Kemi

Matris för klass 4 vårterminen 2016 Fäladsskolan

Hållplats 1
Hållplats 2
Hålplats 3
Begreppslig förmåga
Kunna använda ord och begrepp som har med ämnet att göra Fråga 1, 2, 3, 4, 5
Du visar att du förstår några begrepp och att du till viss del kan använda dem i samtal och text.
Du visar att du förstår flera begrepp och du använder dem till stor del korrekt i samtal och text.
Du använder och förstår många olika begrepp korrekt.
Metakognitiv förmåga
Reflektera och kunna hitta lösningar. Pröva och ompröva. Fråga 11
Du kan med vägledning reflektera över ditt arbete, och med hjälp hitta nya lösningar när det behövs.
Du kan till viss del reflektera över ditt arbete och ibland hitta nya lösningar när det behövs. Du kan till viss del ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Du reflekterar över ditt arbete och kan hitta nya lösningar när det behövs. Du kan ge omdömen och ha åsikter om olika uppfattningar.
Analysförmåga
Kunna jämföra, se likheter och skillnad, påvisa samband Fråga 6, 7, 8, 9, 10, 12
Du kan enkelt beskriva några samband som har med vatten, blandningar och lösningar eller syror och baser att göra.
Du kan beskriva några samband som har med vatten, blandningar och lösningar eller syror och baser att göra. Du kan till viss del se likheter och skillnader samt resonera om för- och nackdelar med t ex olika metoder då vi laborerar.
Du kan redogöra för olika samband som har med vatten, blandningar och lösningar eller syror och baser att göra. Du kan även se likheter och skillnader samt resonera om för- och nackdelar med t ex olika metoder då vi laborerar.
Procedurförmåga
Kunna planera och genomföra en laboration samt skriva en laborationsrapport Fråga 11
Du kan med viss hjälp planera och genomföra en laboration samt skriva en laborationsrapport. Du behöver hjälp med slutsats.
Du kan till viss del planera och genomföra en laboration. Du kan skriva en laborationsrapport men kan behöva hjälp med slutsats.
Du kan planera och genomföra en laboration inom givna ramar. Du kan på egen hand skriva en fullständig laborationsrapport.
Kommunikativ förmåga - skriftligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer Fråga 6, 7, 10
Du kan mycket enkelt redogöra skriftligt för dina tankar och idéer.
Du kan redogöra skriftligt för en del egna tankar och idéer.
Du redogör skriftligt för tankar och idéer samt kan även framföra argument för dina åsikter.
Kommunikativ förmåga - muntligt
Diskutera och argumentera samt presentera egna tankar och idéer
Du deltar i muntliga diskussioner och genomgångar endast när du blir tillfrågad.
Du framför ibland egna tankar och idéer och deltar i diskussioner. Du ställer frågor ibland.
Du deltar gärna i diskussioner och kommer med egna tankar, idéer och argument. Du ställer gärna frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: