Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris svenska åk2

Skapad 2016-05-25 10:51 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 2 Svenska

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Läsa bekanta och elevnära texter med flyt
Du kan fler ordbilder till exempel: inte, mig, dig, också Du använder fortfarande ljudningsteknik (fonologisk) men läsningen automatiseras allt mer med hjälp av helordsläsning Du har börjat upptäcka när du läser fel och kan rätta dig själv
Du upptäcker när du läser fel och kan rätta dig själv Du läser med bättre flyt
Du kan läsa texter med flyt och förståelse Du är huvudsakligen en helordsläsare
Visa läsförståelse genom att kommentera och återge innehåll
Du kan läsa en hel bok med enkel text och förstå innehållet samt återberätta handlingen.
Du kan läsa en hel bok med mer text och färre bilder samt återberätta handlingen
Du läser för att lära och uppleva samt återberätta handlingen
Skriva
Skriva enkla texter med läslig handstil och på dator
Du kan skriva så att texten är läslig för dig själv och andra
Använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava till vanliga ord
Du kan stava längre ljudenliga och högfrekventa ord Du blandar inte längre stora och små bokstäver Du vet att man ska använda stor bokstav och punkt och gör det ibland
Du använder ofta stor bokstav och punkt
Du använder för det mesta stor bokstav och punkt samt andra vanligt förekommande skiljetecken Du kan stava ord som du använder när du skriver
Söka information och återge dem i faktatexter
Du kan skriva enkla faktatexter.
Kombinera texter med bilder för att förtydliga och förstärka budskap
Du kan skriva korta texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, korta meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator/Ipad
Du kan skriva längre texter med och utan bildstöd till exempel berättelser, meddelanden, brev, sagor, för hand och på dator
Du kan tillämpa enkla skrivregler
Tala, lyssna och samtala
Samtala om frågor och ämnen samt framföra egna åsikter
Du kan återberätta en enkel text i liten grupp
Du kan återberätta en text i halvklass
Du kan återberätta en text i helklass
Berätta om vardagliga händelser
Du kan på ett enkelt sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett tydligare sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Du kan på ett mer avancerat sätt beskriva ett föremål så att kamraterna förstår
Ge och ta muntliga instruktioner
Du kan förstå en enkel instruktion i två led
Du kan förstå en instruktion i flera led
Du kan förstå och ge instruktioner i flera led
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: