Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2016-05-25 14:38 i 0 Kronan F-9 Trollhättan
Tema droger Bedömning, argumenterande text. Innehållet bedöms utifrån bedömningsmatrisen för sh/ge i respektive uppgift.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
E
C
A
Struktur
Rubrik Inledning Argument Motargument Avslutning/uppmaning
Din text har en början, mitt och ett slut. Du skriver om ett argument i taget. Läsaren förstår ganska lätt vad du menar.
Din text har en början, mitt och ett slut. Du har en tydlig inledning eller avslutning. Du skriver dina argument och motargument i en tydlig ordning. Läsaren förstår klart och tydligt vad du menar. Du delar in din text i stycken.
Din text har en början, mitt och ett slut. Du har en tydlig inledning och avslutning. Läsaren förstår klart och tydligt vad du menar. Du delar in din text i stycken på ett väl fungerande sätt.
Språk
Du skriver ofta i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder oftast vardagliga ord.
Du skriver nästan alltid i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder vardagliga ord och några ämnesbegrepp (sh/ge). Du varierar orden i texten till viss del.
Du skriver i det tempus passar uppgiften. Futurum - framtid Presens - nutid Du använder både vardagliga ord och ämnesbegrepp (sh/ge). Du varierar orden i texten
Ordföljd
Du skriver orden i fel ordning i bland men det stör inte förståelsen av texten.
Du skriver oftast orden i rätt ordning. Du börjar meningarna med olika slags ord i bland.
Du skriver orden i rätt ordning. Du börjar meningarna med olika slags ord.
Skiljetecken
Du använder inte alltid skiljetecken på rätt sätt men det det stör inte förståelsen av texten.
Du använder nästan alltid skiljetecken på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: