Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Vår och sommar

Skapad 2016-05-26 13:53 i Frillesåsskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Matris för arbetsområdet Vår och sommar , Koll på NO, åk 4
Grundskola 4 Biologi

Bedömningsmatrisen gäller diagnosen, men se även kommentaren under diagnosen som gäller insatsen i stort. Är målet markerat med färg i matrisen så innebär det att du har godtagbara kunskaper gällande just det målet. Saknar något av målen en färgmarkering i matrisen, så betyder det att du inte har/hade tillräckliga kunskaper vad gäller just det målet och är då något som vi tillsammans behöver repetera. I vissa av uppgifterna/målen har du haft möjlighet att utveckla/fördjupa dina svar/redogörelser på alla tre kunskapsnivåerna (står då nivå 1-3 under målet), medans vissa uppgifter bara har gått att besvara på kunskapsnivå 1 (står då nivå 1 under målet).

Du visar att att du..

Kunskapsnivå 1
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Kunskapsnivå 2
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Kunskapsnivå 3
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
vet vad som menas med en pollinerare.
nivå 1- uppgift
kan förklara varför fåglar sjunger.
nivå 1- uppgift
vet vad det kallas när en växt tillverkar sin egen näring.
nivå 1- uppgift
vet vilka tre saker växten behöver för att kunna skapa sin egen näring och kunna växa.
nivå 2- uppgift
kan förklara hur fotosyntesen går till.
nivå 1-3 - uppgift
kan förklara pollinering.
nivå 1-3 - uppgift
förstår insekters livscykel.
nivå 1-3 - uppgift
Samtala
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor och kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Ansvar för studiematerial
Du saknar ofta penna, sudd och slarvar ofta bort uppgifter eller läroböcker.
Du har oftast med dig penna, sudd och slarvar sällan bort uppgifter eller läromedel.
Du har alltid med dig rätt material till lektionerna och har ordning på dina uppgifter och läromedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: