Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknikutmaningen_F-3_2016

Skapad 2016-05-26 14:14 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Konstruera en leksak som är mekanisk och innehåller en vevaxel.
Grundskola F – 3 Teknik
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Identifiera tekniska lösningar
Upptäcka olika tekniska lösningar i enkla mekaniska leksaker.
  • Tk
Jag kan ge något exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel).
Jag kan ge flera exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel).
Jag kan ge flera exempel på olika mekaniska komponenter (delar) som samverkar och skapar rörelse (t.ex kugghjul/kugghjul, hjul/axel, länk/led, vev/vevaxel) och se samma princip i ett annat sammanhang. (T.ex. vev/vevaxel - pennvässaren och cykel)
Analysera tekniska lösningar
Utforska de tekniska lösningarna utifrån användning och funktion.
  • Tk
Jag kan beskriva hur en mekanisk rörelseomvandling fungerar med hjälp av exempelvis en skiss.
Jag kan beskriva och förklara hur en mekanisk rörelseomvandling fungerar med hjälp av exempelvis en skiss.
Teknikens begrepp och uttrycksformer
  • Tk
Jag kan förstå något tekniskt begrepp (t.ex mekanik, vevaxel, teknik, konstruera, verktyg).
Jag kan förstå flera tekniska begrepp (t.ex mekanik, vevaxel, teknik, konstruera, verktyg).
Jag kan använda tekniska begrepp i ett sammanhang (t.ex mekanik, vevaxel, teknik, konstruera, verktyg).
Kommunikativa förmåga
Kunskap om Unicef och att kunna delge detta till någon i din närhet.
  • Tk
Jag känner till något om Unicef.
Jag kan berätta lite om Unicef till minst en person i min närhet..
Jag kan berätta utförligt om Unicef till minst en person i min närhet.
Konstruera en leksak
Delta och vara aktiv i byggandets process av leksaken.
Jag deltar delvis i byggandet och i diskussioner kring det.
Jag deltar aktivt i byggandet och i diskussioner kring det.
Jag deltar mycket aktivt och driver arbetet framåt och försöker lösa problem som uppstår under byggandets gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: