Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP år 3, matematik och svenska

Skapad 2016-05-26 15:19 i Påskallavikskolan Oskarshamn
Grundskola 3 Matematik Svenska

MATEMATIK

Når målen
Når inte målen
Delprov A
Muntlig uppgift i gruppsamtal kring innehållet statistik. Aktivt delta. Motivera enkla resonemang. Tolka, analysera och jämföra data. Visa kunskap om och använda olika matematiska begrepp.
Når målen
Når inte målen
Delprov B
Rumsuppfattning och geometriska objekt.
Når målen
Når inte målen
Delprov C
De fyra räknesätten Enkla problem
Når målen
Når inte målen
Delprov D
Tid Volym Enkla problem
Når målen
Når inte målen
Delprov E
Naturliga tal Likheter Uppdelning av tal Enkla problem
Når målen
Når inte målen
Delprov F
Jämföra tal Skriftliga räknemetoder
Når målen
Når inte målen
Delprov G
Bråk Huvudräkning Enkla problem
Når målen
Når inte målen

SVENSKA

Når målen
Når inte målen
Delprov A
Muntlig uppgift i ett gruppsamtal. Aktivt delta. Lyssna på andra. Ställa frågor och ge kommentarer. Framföra egna åsikter.
Når målen
Når inte målen
Delprov B
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en skönlitterär text.
Når målen
Når inte målen
Delprov C
Läsförståelse. Läsuppgifter i form av ett antal flervalsfrågor till en faktatext.
Når målen
Når inte målen
Delprov D och E
Enskild högläsning och enskilt samtal kring en skönlitterär text.
Når målen
Når inte målen
Delprov F
Skriva en berättelse (även delprov G). Med en tydlig handling med början, mitt och slut.
Når målen
Når inte målen .
Delprov G
Skriva en berättelse (även delprov F). Med minst tre korrekta meningar med stor bokstav och punkt. Ett visst antal formord och innehållsord ska vara rättstavade.
Når målen
Når inte målen
Delprov H
Skriva en faktatext. Använda sig av ett visst antal förutbestämda ämnesord för att korrekt beskriva ett faktainnehåll.
Når målen
Når inte målen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: