Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ER 2 Idrott och hälsa vt-16

Skapad 2016-05-26 15:54 i Esperedskolan Halmstad
Bedömningsunderlag i skolämnet idrott och hälsa
Grundskola 2 Idrott och hälsa

Friluftsliv och utevistelser

Grund
Utmaning
Skridskor
Eleven visar på förmåga att ta sig fram på is, med eller utan stöd, samt till viss del deltar i enklare motoriska aktiviteter på isen, som till exempel: ”Följa John” och ”Under hökens vingar kom”.
Eleven visar på god förmåga att ta sig fram på is utan stöd, deltar aktivt i motoriska aktiviteter samt rör sig relativt väl i relation till aktivitet, som till exempel: ”Följa John” och ”Under hökens vingar kom”
Allemansrättens grunder
Eleven har arbetat i grupp och med text och bild framställt någon av allemansrättens grunder (vad man får samt inte får göra i naturen).

Rörelse

Grund
Utmaning
Redskapsgymnastik
Eleven deltar i aktiviteter och anpassar till viss del sina rörelser till särskild övning, som till exempel: balansgång på en vertikalt belägen bänk (tar sig upp med viss hjälp av armar), sats och avstamp på språngbräda samt kullerbytta.
Eleven deltar aktivt i aktiviteter och anpassar sina rörelser relativit väl till särskild övning som till exempel: balansgång på en vertikalt belägen bänk (tar sig upp med enbart benen som stöd), beräkning av sats och avstamp på språngbräda samt kullerbytta.
Enklare lekar och dans
Eleven deltar i enklare lekar samt rörelser till musik och visar på att de förstått instruktioner.
Eleven deltar i enklare lekar och gör rörelser till musik, samt visar ett tydligt engagemang för den instruktion som givits.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: