Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa grundsärskolan år 1-3.

Skapad 2016-05-29 13:38 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa grundsärskolan år 1-3.
Grundsärskola 1 – 3

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
  • IDH   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
  • IDH   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Insats krävs
Jag behöver visa/utveckla denna förmåga för att nå godtagbara kunskaper för årskursen.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Fysiskt aktiv
  • IDH  1-6
  • IDH  1-6
  • IDH  1-6
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvist fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Förså och följa regler
Du känner till några regler i lekar och spel och följer dem till viss del. Du deltar och har viss kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till några regler i flera lekar och spel och följer dem relativt väl. Du deltar och har kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Du känner till några regler i flera lekar och spel och följer dem väl. Du deltar och tillämpar mina kunskaper om säkerhet och hänsynstagande.
Röra sig i vatten
  • IDH  1-6
Eleven har deltagit i lektioner i simhallen.
Eleven har tränat sin förmåga att röra sig i vatten, balansera flyta och simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma. ( kunskapskrav i år 6 )
r- och utemiljö
  • IDH  1-6
Eleven har deltagit i idrottslektioner utomhus och fått lära sig om allemansrättens grunder.
Orientera sig
  • IDH  1-6
Eleven har deltagit i undervisning om orientering och har fått träna sin förmåga att orientera sig i närmiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: