Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik grundsärskolan år 1-6

Skapad 2016-05-29 14:49 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundsärskola 1 – 6

Här befinner sig eleven vid bedömingstillfället: bedömning efter elevens egna förutsättningar

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Olika aktiviteter
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Balans och kroppskontroll
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Rörelseaktiviteter
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Vattenaktiviteter
 • MOT  1-9
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Betydelsen av rörelse
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
Samband
 • MOT  1-9
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Utomhusaktiviteter
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
 • MOT  1-9
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Orientera
 • MOT  1-9
Eleven har deltagit i orienteringsundervisning och utvecklat sin orienteringsförmåga, undersöka och orientera sig i närmiljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: