Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner

Skapad 2016-05-30 09:53 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 8 Historia
E
C
A
Fakta (Kunskaper om olika tidsperioder)
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Analys (Orsaker och konsekvenser)
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Förståelse (Kunskap om utvecklingslinjer)
Hur var det i samhället innan revolutionerna, vad det var som förändrades och hur kan dessa revolutioner påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: