Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbetet Design av bro

Skapad 2016-05-30 19:09 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Design och konstruktion av en öppningsbar bro avsedd för både bilar och gångtrafikanter.
Grundskola 8

Du ska designa och konstruera en öppningsbar bro avsedd för både bilar och gångtrafikanter. Dokumentation till uppgiften ingår och har lika stor del i bedömningen.

F
E
C
A
Tekniska lösningar
Klarar inte av att undersöka olika tekniska lösningar i vardagen. Klarar inte att med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen. Kan med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen. Kanh med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen. Kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Klarar inte av att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kn genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Kn genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Kn genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Klarar inte av att formulera och välja handlingsalternativsom leder framåt.
Under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulera och välja handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Klara inte av att göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: