Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HEM- och KONSUMENTKUNSKAP - kunskapskrav åk 6, Lgr11

Skapad 2016-05-30 22:39 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Växjö Montessoriskolas bedömningsstöd.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Syfte (eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att) samt centralt innehåll

 • Hkk   planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
 • Hkk   hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
 • Hkk   värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
 • Hkk  1-6   Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
 • Hkk  1-6   Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hkk  1-6   Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  1-6   Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
 • Hkk  1-6   Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  1-6   Olika verktyg som stöd för planering av varierade och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.
 • Hkk  1-6   Måltidens betydelse för gemenskap.
 • Hkk  1-6   Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
 • Hkk  1-6   Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.
 • Hkk  1-6   Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
 • Hkk  1-6   Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
 • Hkk  1-6   Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  1-6   Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Hkk  1-6   Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.
På väg
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Tillagning / måltid
Med stöd kan eleven tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Metoder och redskap
I arbetet kan eleven med stöd, använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Arbetsprocessen
Eleven kan, med stöd, ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbets-processen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Resonera om måltider
Med stöd kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Konsumtion / privatekonomi
Eleven kan, med stöd, föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privat-ekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Reklam / konsumentinfo
Eleven kan, med stöd, föra enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Eleven för välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: