Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik tjänstegarantin årskurs 2

Skapad 2016-05-31 15:01 i Allerums skola Helsingborg
Vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.
Grundskola 2 Matematik

Tjänstegaranti för vad eleverna minst ska ha nått i sin matematiska utveckling efter sitt andra skolår i Kunskapsstaden Helsingborg.

Avcheckningslista

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På väg
Kan
Beträffande tal
Du ska kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom heltalsområdet 0-100
Du ska kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0 - 100
Du ska kunna beskriva mönster i enkla talföljder
Du ska kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0 - 20
Beträffande räkning
Du ska kunna förklara vad addition och subtraktion står för och deras samband med varandra med hjälp av till exempel konkret material eller bilder
Du ska med hjälp av addition och subtraktion kunna räkna i huvudet när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20
Du ska kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger inom talområdet 0 - 100
Beträffande mätning och rumsuppfattning
Du ska kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar
Du ska kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga tvådimensionella geometriska objekt
Du ska kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: