Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för bild årskurs 4-5.

Skapad 2016-06-01 20:16 i Pysslingen Skolor Parkskolan Pysslingen
Matris för årskurs 4-5 i bild. Parkskolan
Grundskola 4 – 5 Bild

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

*framställa några olika typer av berättande och informativa bilder där budskapet framgår.

*använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

*bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

*föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och göra kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Utifrån de områden vi har arbetat med under läsåret har du visat att:

Kriterier

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga att framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Jag framställer egna bilder med mycket stöd och hjälp av läraren. Jag använder mig av enklare tekniker.
Jag framställer egna bilder med en del stöd av läraren. Jag har kunskap om färg, form, proportioner och grundläggande tekniker.
Jag framställer självständigt bilder med varierande motiv och tekniker. Jag har känsla för färg, form och proportion.
Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara.
Jag kan välja en bild, egen eller någon annans, för att förstärka något jag vill berätta.
Jag kan utifrån en bild förklara vad bilden vill visa.
Jag kan granska och tolka bilder och former. Beskriva och förklara min tolkning.
Förmåga att finna kreativa lösningar.
Jag löser uppgiften med hjälp av de instruktioner jag fått.
Jag hittar oftast själv en lösning inom uppgiftens ram.
Jag ser flera möjligheter och lösningar på uppgiften och genomför dem.
Kunskap om några bildkonstnärer och deras verk.
Jag kan nämna några konstnärer vid namn och kan känna igen något/några av deras verk.
Jag känner till fakta om några konstnärer och deras verk.
Jag kan berätta något om några konstnärers verk, teknik och stil.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: