Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO 1-3 Sylteskolan

Skapad 2016-06-02 14:13 i 0 Sylteskolan 1-6 Trollhättan
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
År 1
År 2
År 3
Jag har kännedom om flera yrkesgrupper i närområdet.
Jag kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Jag kan ange några viktiga samhällsfunktioner så som sjukvård, polis och brandkår.
Jag känner till några högtider, symboler och berättelser inom kristendomen.
Jag känner till islam, judendom och kristendom och deras platser för religionsutövning, symboler och högtider.
Jag vet vad som är rätt och orätt, gott och ont, normer och värden och vänskap.
Jag är delaktig i klassråd och förstår demokratiska beslut.
Jag kan beskriva hur möten organiseras och genomförs.
Jag har kännedom om livet förr och nu genom barnlitteratur, sånger och filmer.
Jag har kännedom om hemortens historia som byggnader, platser och människors levnadsvillkor förr och nu.
Jag känner till om människans uppkomst, vandring, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Jag har kännedom om hur man transporterar sig på ett säkert sätt från en plats till en annan.
Jag kan några vanligt förekommande trafikskyltar och trafikregler.
Jag kan med hjälp av en karta återge namn på världsdelarna samt storleksrelation till varandra, väderstreck och känner till begrepp ex: plats, läge och gräns.
Jag kan läsa av och följa enkla kartor över närområdet.
Jag kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Jag förstår pengars värde, olika betalningsformer och vad vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jag känner till tidsbegreppen stenålder, bronsåldern och järnåldern.
Jag kan placera ut dåtid, nutid och framtid på en tidslinje.
Jag vet att det finns spår i naturen som hällristningar, spår av isen och grottmålningar.
Jag kan återberätta om hjältar i antik och nordisk mytologi.
Jag beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Jag kan söka information från olika källor som intervjuer, observationer och mätningar.
Jag kan värdera och bearbeta källor och information.
Jag kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: