Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-06-02 16:57 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 4 Fysik Kemi

Kunskapskrav i tre nivåer för arbetsområdet Vatten.

Sakkunskap

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Jag känner till vattnets olika former.
Jag kan vattnets olika former samt ge några exempel på när de förekommer.
Jag kan vattnets, och andra ämnens, olika former. Jag kan ge flera exempel på och beskriva när de förekommer.
  • Ke  4-6
Jag känner till övergångarna mellan vattnets olika former.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva med ett exempel på när detta sker.
Jag kan förklara vattens väg mellan sina olika former och kan beskriva och ge flera exempel på när detta sker.
  • Ke  E 6
Jag kan visa hur vattenmolekylen ser ut.
Jag kan visa hur vattenmolekylen och dess kemiska beteckningen ser ut.
Jag kan förklara hur vattenmolekylen och dess kemiska beteckning ser ut och är uppbyggd.
  • Ke  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad ytspänning och kapillärkraft är.
Jag kan beskriva vad ytspänning och kapillärkraft är och kan ge något exempel på var och en.
Jag kan beskriva vad ytspänning och kapillärkraft är och kan berätta om vilken betydelse de har med hjälp av några exempel.
  • Ke  4-6
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan berätta om vattnets kretslopp.
Jag kan på ett detaljerat sätt berätta om vattnets kretslopp.

Laborativt

Du behöver öva mer på detta mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
  • Ke  4-6
Jag kan göra en enkel dokumentation av min undersökning i text och bild med hypoteser som kan jämföras med mina resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: