Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5, VT 2016

Skapad 2016-06-02 21:18 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Matris i Svenska
Grundskola 5 Svenska

Syfte och förmågor:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:
* uttrycka dig när du pratar och skriver.
* läsa och analysera olika texter.
* anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situation.
* använda regler för hur man skriver.
* söka information från olika källor och värdera dem.

Innehåll enligt Lgr 11:

•Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att urskilja budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
•Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
•Hur man ger och tar emot respons på texter.
•Skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
•Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken och ords böjningsformer.
•Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
•Berättande texter och poetiska texter för barn och unga.
•Beskrivande och instruerande texter, till exempel faktatexter och arbetsbeskrivningar.
•Texter som kombinerar ord och bild.

Läsa

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Flyt och inlevelse
Du kan läsa en text högt och stakar dig stakar bara på några ord.
Du kan läsa en text högt med flyt.
Förståelse
Du visar ganska bra läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar som visar att du har förstått det du har läst i en text.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar som visar att du har förstått det du har läst, även det "som stod mellan raderna"

Skriva

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skiljetecken
Du sätter ut punkt, utropstecken och frågetecken på rätt ställe i dina texter.
Du sätter ut punkt, talstreck, utropstecken och frågetecken på rätt ställe i dina texter.
Stavning
Du gör en del stavfel men inte på vardagliga eller ljudenhetliga ord och läsaren kan förstå det du skrivit.
Du gör få stavfel.
Beskrivningar
Du har med några enkla beskrivningar av personerna och miljön i dina berättande texter.
Du har med målande och detaljerade beskrivningar av personerna och miljöerna i dina beskrivande texter.
Urval och sammanställning
Du kan välja ut och sammanställa information så att man förstår vad du menar. I sammanställningarna använder du en del lånade formuleringar och en del egna.
Du kan välja ut och sammanställa information på ett tydligt sätt. I sammanställningarna använder du egna formuleringar.
Struktur
Du kan skriva olika texter t ex berättelser, instruktioner och faktatexter med ganska tydlig ordning så att man kan följa med och förstå det mesta.
Du kan skriva olika texter t ex berättelser, instruktioner och faktatexter med tydlig ordning så att man kan följa med och förstå vad du menar.
Respons och bearbetning
Du använder respons och feedback för att förbättra dina texter.
Du förbättrar dina texter utifrån respons och feedback.
Spåklig anpassning
Du kan skriva längre texter med viss variation i språket.
Du kan skriva längre texter med ett varierat språk där meningarna börjar olika och du är flitig med synonymer.
Kombinera text och bild
Du använder bilder till dina texter.
Bilderna du använder bidrar till att göra budskapet i dina texter tydligare och mer intressant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: