Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mediala strukturer samt begrepp

Skapad 2016-06-02 21:56 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Genom begreppsanvändning ska eleven visa förståelse för samband inom en medial struktur. Eleven ska välja ut och använda ett antal givna ämnesspecifika begrepp på ett fungerande sätt. Progressionen i uppgiften består av hur väl eleven kan använda mediala begrepp i en given kontext.
Grundskola 6

Genom begreppsanvändning ska eleven visa förståelse för samband inom en medial struktur. Eleven ska välja ut och använda ett antal givna ämnesspecifika begrepp på ett fungerande sätt. Progressionen i uppgiften består av hur väl eleven kan använda mediala begrepp i en given kontext.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka mediala strukturer och använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: