Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation USA

Skapad 2016-06-03 14:58 i Halmstad
Grundskola 7 – 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Det du säger består endast av korta påståenden. Innehållet är mycket kortfattat.
Du försöker ibland utveckla det du pratar om/dina påståenden.
Du berättar och förklarar med exempel och detaljer.
Innehållet du förmedlar är fylligt och du framför flera egna åsikter med exempel och detaljer.
Flyt och ledighet
Du använder ett mycket enkelt språk med enstaka meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt. Du binder ihop meningar och uttrycker dig relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt tydligt och med visst flyt. Du binder ofta ihop meningar till längre sammanhängande resonemang.
Du formulerar dig med gott flyt. Du visar god förmåga att hålla en röd tråd i dina framställningar.
Uttal och intonation
Du kan uttala enkla ord och uttryck. Ibland är ditt uttal osäkert och stör begripligheten.
Du har för det mesta ett fungerande uttal, men uttalet stör inte begripligheten nämnvärt.
Ditt uttal är gott, även om det ibland förekommer uttalsfel.
Du talar tydligt. Uttalet och intonationen fungerar väl.
Ordförråd
Du saknar grundläggande ordförråd och det stör begripligheten.
Du visar ett grundläggande förråd av ord.
Du har ett brett och relativt varierat ordförråd.
Du har tillgång till en bred och varierad repertoar av ord och uttryck
Grammatiska strukturer
Dina brister i språkriktighet stör begripligheten.
Ibland formulerar du dig otydligt och din grammatiska osäkerhet stör något.
Du använder vanliga strukturer förhållandevis exakt, t ex vid fraser och verbbehandling.
Språkriktigheten och verbböjningen är mycket säker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: