Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA åk 4-6 Växjö Montessoriskola - Lgr11

Skapad 2016-06-04 15:21 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Kunskapskrav för åk 6 enligt Lgr11
Grundskola 4 – 6 Engelska

Matrisen är gjord enligt kunskapskraven för åk 6. Konkretiseringen i vänstra kolumnen är kopplat till det centrala innehållet.

På väg
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Förståelse
Förstå enkelt tal och enkel text om vardagliga ämnen som eleven är intresserad av.
Eleven behöver viss hjälp att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå och tolka
Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
Med stöd kan eleven visa viss förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Språklig strategi
Strategier (gissa, använda lexikon mm) för att uppfatta viktiga ord och förstå sammanhang vid lyssnande och läsning. Att våga är viktigt.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i något sammanhang välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Olika medier
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från internet mm samt att använda det valda materialet i text och tal.
Eleven kan med stöd, välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med visst stöd använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Tala och skriva
Tala och skriva i olika sammanhang; presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag är eleven på väg att kunna formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förtydliga kommunikation
Förbättra kommunikationen genom t ex uttal, intonation, stavning, artighetsfraser, uttryck och grammatisk struktur.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven med stöd bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ-ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Texter och talat språk
Formuleringar för att inleda och avsluta framställningar och samtal, frågor, fraser Artighetsfraser, frågor, fraser och tilltalsord i olika sammanhang.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven i vissa sammanhang uttrycka sig enkelt och begripligt med ord och fraser, men ännu inte bilda egna meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Språklig strategi
Strategier när språket inte räcker till - t ex omformulering, synonym, förklaring, fråga, kroppsspråk.
Eleven kan med vägledning välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera /jämföra
Kommentera och jämföra vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i sammanhang och platser där engelska används (t ex fritids-aktiviteter och musik)
Eleven kommenterar i enkel form, med stöd, några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: