Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikundervisning Ugglum 7 - 9

Skapad 2016-06-06 14:50 i Ugglums skola Partille
Musikundervisningens bedömningsgrunder
Grundskola 7 – 9 Musik

De förmågor och kunskaper som utvecklas i musikundervisningen, i korthet.

Sång och spel

E
C
A
Sång
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Spel
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt. Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten.
Eleven kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt. Eleven anpassar sin stämma väl till helheten.

Skapa

E
C
A
Komponera och utveckla
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
Eleven kan bidra till att skapa musik som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan skapa musik som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil. .
Eleven kan skapa musik som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

Kunskap

E
C
A
Kunskap om kvalitet
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas i olika sammanhang.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Kunskap om musikens betydelse
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Kunskap om karaktärsdrag
 • Mu
 • Mu  E 9
 • Mu  E 9
 • Mu  C 9
 • Mu  C 9
 • Mu  A 9
 • Mu  A 9
Eleven kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper.
Eleven kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper.
Eleven kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: