Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, faser och fasövergångar

Skapad 2016-06-06 15:02 i Kärlekens skola Halmstad
En matris kring den undersökande delen av naturvetenskapen.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Övergripande matris till det naturvetenskapliga arbetssättet

UNDERSÖKNINGAR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Genomförande
Har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett tillfredsställande sätt.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulerar även enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och formulera även enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Säkerhet
Har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett tillfredsställande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Redovisning
Har inte redovisat någon laboration eller redovisar inte på ett tillfredsställande sätt.
Gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Slutsats
Har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Jämför resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska, biologiska och fysikaliska modeller och teorier.
Rimlighet och felkällor
Har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor.
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: