Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5 Gnarps skola

Skapad 2016-06-07 16:17 i Gnarps skola Nordanstig
Bedömningsmall för läsåret 2015/16
Grundskola 4 – 5 Svenska

Bedömningsmatris svenska

Behöver träna mer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser olika texter med flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och flyt.
Du läser olika texter med inlevelse och mycket gott flyt.
Du gör enkla sammanfattningar och visar grundläggande läsförståelse.
Du gör sammanfattningar och visar god läsförståelse.
Du gör välutvecklade sammanfattningar och visar mycket god läsförståelse.
Skriva
Du skriver olika slags texter där det finns en början, handling och ett avslut.
Du skriver olika slags texter där du varierar ditt språk.
Du skriver olika slags texter med ett varierat språk och tydligt innehåll.
Du korrigerar dina texter utifrån respons.
Du bearbetar dina texter till viss del utifrån respons.
Du bearbetar dina texter utifrån respons.
Tala, lyssna och samtala.
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och till viss del för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du för samtalet framåt genom att ställa frågor och motivera dina åsikter.
Du förbereder och genomför enkla redogörelser där du anpassar språket till viss del till mottagaren.
Du förbereder och genomför redogörelser där du anpassar språket relativt väl till olika mottagare.
Du förbereder och genomför väl förberedda redogörelser där du anpassar ditt språk till mottagaren.
Språkbruk
Du stavar välbekanta ord rätt.
Du stavar oftast rätt.
Du stavar med god säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt till viss del.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med relativ säkerhet.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med god säkerhet.
Språkbruk i Sverige och Norden
Du kan ge exempel på nationella minoritetspråk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetspråk och berätta om språkliga varianter inom svenskan.
Du kan ge exempel på språkliga likaheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Informationssökning och källkritik
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för enkla resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för utvecklade resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för välutvecklade resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: