Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Svenska vt16

Skapad 2016-06-08 07:57 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska

Svenska åk 6

Centralt innehåll, enligt Lgr 11

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godtagbara ska du visa att du på svenska…

…kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn med flyt.
…kan förstå och tolka texter samt urskilja budskap, både uttalade och sådant som står mellan raderna.
…kan skriva olika sorters texter t ex faktatexter, nyhetsartiklar, insändare.
…kan skriva berättande texter med en röd tråd, och miljö- och personbeskrivningar.
…kan använda skrivregler som t ex stavning och interpunktion.
…kan använda estetiska uttrycksformer för att förstärka dina texters innehåll och budskap.
…kan hålla muntliga framställningar.
…kan argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
...kan använda språkliga strategier för att minnas och lära, t ex tankekartor och stödord.
...kan använda stödord och bilder som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
...kan söka och använda information i några olika medier och källor, samt att bedöma informationens trovärdighet..
…kan ge och ta emot omdömen om innehållet i texter eller muntliga framställningar.

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
…formulera sig i tal och skrift på svenska.
…anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
…urskilja språkliga strukturer och språkliga normer.
…söka information från olika källor och värdera dessa.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…under arbetet i klassrummet.
…vid muntliga redovisningar.
…vid skriftliga redovisningar.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt och diagnoser.

Bedömning enligt Lgr 11
E
C
A
Läsning
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar och använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar och använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar och använder metoder som fungerar mycket bra.
Du har ganska bra läsförståelse och visar detta genom att göra enkla sammanfattningar av innehållet. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse och visar detta genom att göra utvecklade sammanfattningar av innehållet. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse och visar detta genom att göra välutvecklade sammanfattningar av innehållet. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Textproduktion
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Du kan på ett ganska bra sätt använda regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Informationshantering
Du kan söka och sätta ihop information från några källor: Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor: Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor: Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Muntligt
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: