Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinterviken

Skapad 2016-06-08 10:13 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 9 Svenska

Efter läsningen av boken Vinterviken av Mats Wahl har eleverna fått skriva ett brev från en av karaktärerna i boken till en annan av karaktärerna i boken.

Vinterviken

Uppnår ej kunskapskraven
Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Helhetsbedömning Vinterviken
Du har inte följt instruktionen för uppgiften och/eller når inte en godtagbar nivå vad gäller innehåll och språk.
Du följer instruktionen och utför uppgiften på en godtagbar nivå både vad det gäller innehåll och språk.
Kraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du följer instruktionen och utför uppgiften på ett bra sätt både vad gäller innehåll och språk.
Kraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du följer instruktionen och utför uppgiften på ett utmärkt sätt både vad gäller innehåll och språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: