Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Bild år 4-6 LGR 11, VT 16

Skapad 2016-06-08 12:27 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 4 – 6 Bild

Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer .
Hela nivå E måste vara ifyllt för att nå kunskapskraven för betyget E.
Är inte någon rad ifylld alls så har eleven inte arbetat med det kunskapskravet ännu.

Syfte

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej uppnått kunskapskraven.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunicera med bilder
Du framställer några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (.....) bildspråk
 • Bl  E 6
enkelt
utvecklat
välutvecklat
..och (...) genomarbetade uttrycksformer
 • Bl  E 6
delvis
relativt väl
väl
Redskap för bildframställning
Du använda olika tekniker, verktyg och material på ett (...) sätt för att skapa uttryck.
 • Bl  E 6
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande och varierat
väl fungerande, varierat och idérikt
Bildkombination
Du kombinerar några olika bildelement på ett (...) fungerande sätt
 • Bl  E 6
i huvudsak
relativt väl
väl
Idéutveckling
Du (...) idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
bidra till att utveckla
utveckla delvis egna
utveckla egna
Bildpresentation
Du presenterar dina bilder med (...) anpassning till syfte och sammanhang
 • Bl  E 6
viss
relativt god
god
Bildanalys
Du för (...) underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 6
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
utvecklade och väl
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen(...)
 • Bl  E 6
formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Kritik
Du ger (...) omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
 • Bl  E 6
enkla
utvecklade
välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: