Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Bild år 7-9 LGR 11 VT 16

Skapad 2016-06-08 12:30 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Bild

Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer .
Hela nivå E måste vara ifyllt för att nå kunskapskraven för betyget E.
Är inte någon rad ifylld alls så har eleven inte arbetat med det kunskapskravet ännu.

Syfte

 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
Ej uppnått kunskapskraven.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kommunicera med bilder
Du kan framställa berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett (.....) bildspråk
 • Bl  E 9
enkelt
utvecklat
välutvecklat
..och (...) genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 9
delvis
relativt väl
väl
Idéutveckling
Du (...) idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 9
bidrar till att utveckla egna
utvecklar delvis egna
utvecklar egna
Bildpresentation
Du presenterar dina bilder med (...) anpassning till syfte och sammanhang
 • Bl  E 9
viss
relativt god
god
Bildkombination
Du kombinerar former, färger och bildkomposition på ett (...) fungerande sätt
 • Bl  E 9
i huvudsak
relativt väl
väl
Redskap för bildframställning
Du använder tekniker, verktyg och material på ett (...) sätt....
 • Bl  E 9
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande och varierat
väl fungerande, varierat och idérikt
..och (....) då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
 • Bl  E 9
prövar
omprövar
prövar och omprövar då systematiskt
Bildanalys
Du tolkar såväl samtida som historiska bilder och visuella kulturer och för då (...) underbyggda resonemang med koppling till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden. företeelser i omvärlden.
 • Bl  E 9
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
utvecklade och väl
Dessutom beskriver du bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett (...) användning av ämnesspecifika begrepp.
enkelt sätt med viss
utvecklat sätt med relativt god
välutvecklat sätt med god
Arbetsprocess/drivkraft
Under arbetsprocessen(...) (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Kritik/reflektion
Du ger (...) omdömen om arbetsprocessen och ....
 • Bl  E 9
enkla
utvecklade
välutvecklade
..visar på (...) samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet. (långsiktigt mål)
 • Bl  E 9
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: