👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, grundsär 1-3

Skapad 2016-06-08 13:10 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola F – 3 Idrott och hälsa Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Bedömningsmatris idrott och hälsa / Lgr11/ höstterminen - 2013. Stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska ges förutsättningar att utveckla inom ämnet idrott och hälsa, utifrån ämnets syfte i kursplanen Lgr11. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i tre nivåer. Målet med undervisningen är att eleven ska kunna utveckla sina förmågor att
 • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Grovmotoriska grundformer
 • IDH  4-6
 • IDH  E 6
Du deltar i övningar där du tränar de grovmotoriska grundformerna som exempelvis att springa, hoppa, klättra, rulla, krypa, åla, kasta och fånga.
Du deltar i övningar där du tränar de sammansatta grovmotoriska grundformerna i exempelvis redskapsbanor och lekar.
Du kan kontrollera den egna kroppens rörelser mycket väl och din förmåga att utföra flera olika sammansatta grovmotoriska grundformerna är mycket god.
Rörelse
Danser och rörelser till musik
 • IDH  4-6
 • IDH  4-6
Du deltar i dans och rörelser till musik. Du kan till viss del härma enkla rörelser till musik som i Följa John.
Du deltar i dans och rörelser till musik och visar ibland känsla för takt och rytm. Du kan följa givna rörelser relativt väl.
Du deltar aktivt i dans och rörelser till musik och visar god känsla för takt och rytm. Du kan följa givna rörelser med stor säkerhet.
Hälsa och livsstil
Ord och begrepp kopplade till ämnet
 • IDH  4-6
 • IDH  4-6
 • IDH  E 6
Du kan med stöd av en fråga säga några få ord och på ett enkelt sätt berätta hur du upplever olika rörelseaktiviteter.
Du kan med flera ord berätta hur du har upplevt olika rörelseaktiviteter som att du blivit trött och svettig.
Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva dina upplevelser av olika rörelseaktiviteter, som att du är trött och svettig. Du har ansträngt ditt hjärta och dina muskler.
Friluftsliv och utevistelse
Lekar, spel och andra aktiviteter i utemiljö
 • IDH  4-6
 • IDH  4-6
 • IDH  E 6
Du deltar i lekar och spel både inom- och utomhus. Du känner till några regler i enklare lekar och spel och följer dem till viss del.
Du deltar i lekar och spel både inom- och utomhus. Du känner till och förstår regler i enklare lekar och spel. Du följer reglerna relativt väl.
Du deltar i lekar och spel både inom- och utomhus. Du känner till och förstår regler i lekar och spel. Du följer utan svårigheter reglerna väl.
Friluftsliv och utevistelse
Orientering
 • IDH  4-6
 • IDH  E 6
Du deltar i en enkel orienteringsövning med stöd av en vuxen.
Du kan använda dig av enkla kartskisser som en "skattkarta". Du visar viss förståelse för begrepp som beskriver rumsuppfattning som framför och bakom.
Du kan använda dig av skolgårdskartor och bildorientering på skolgården och i det närbelägna området. Du visar god förståelse för begrepp som beskriver rumsuppfattning som framför, bakom och vid sidan av.