Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, nivå D, Nya språket lyfter

Skapad 2016-06-12 17:44 i Båstad
Grundskola 2 – 4

Ny nivå
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
har insikt om att ortografisk helordsläsning underlättar flyt i läsningen
• har insikt om att ord kan bestå av stam och ändelser
• har insikt om att ord böjs på olika sätt beroende på sammanhang
• har insikt om att ändelser förändrar ords betydelse samt tar hjälp av den kunskapen för såväl avancerad ljudning som helordsläsning
Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
• läser på olika sätt, t.ex. sökläser, översiktsläser, upplevelseläser eller närläser och sammanfattar viktig information
• deltar aktivt i samtal om texters budskap och anknyter till egna erfarenheter
Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse
• läser regelbundet olika slags texter, såväl skönlitteratur som faktatexter
läser för olika syften: för nöje, för att lära, för att finna fakta
•• börjar anpassa läsningen till olika slags texter och deras syften
• tar hjälp av olika förståelsestrategier som att koppla texten till egna och andras erfarenheter, använder förkunskaper, bilder och sammanhang, drar slutsatser, gör förutsägelser och/eller jämför med annat som lästs eller upplevts
• rättar sig själv vid läsning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: