Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Människokroppen (År 5, VT 2016)

Skapad 2016-06-13 11:15 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi

I ____________________________ underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vet du vilka olika typer av celler som finns i kroppen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du vilka olika funktioner vårt skelett har i kroppen och vad de olika skelettdelarna heter?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du vilka olika typer av muskler som finns i kroppen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du vilka olika typer av leder vi har och var de sitter i kroppen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du vilken funktion hjärtat och lungorna har i kroppen och hur de samverkar med varandra?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du "matens väg genom kroppen" och vilka olika organ maten passerar och vad som händer där?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Vet du vad som händer med tjejers och killars kroppar i puberteten?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla och till viss del underbyggda
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ___________ resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan du söka och använda information från olika källor? Kan du resonera om källornas trovärdighet?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ____________________ anpassning till sammanhanget.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kan du använda informationen du hittat och presentera relevanta fakta på att bra sätt för dina klasskamrater?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Viss
Relativt god
God

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och_____________ enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunde du genomföra laborationerna på egen hand utifrån anvisningarna? Kunde du efteråt ställa bra och relevanta frågor angående laborationen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Bidra till att formulera
Formulera
Formulera

Eleven gör __________ dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Gör du bra redovisningar och skisser när du har gjort en undersökning eller laboration?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vet du vem som upptäckte penicillinet ? Vet du vem som uppfann röntgenapparaten ? Vet du vad detta har betytt för människans utveckling och levnadssätt ?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: