Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4-6:2

Skapad 2016-06-13 16:54 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris utifrån kunskapskraven i slutet av årskurs 6. Nivå E och enklare
Grundskola 4 – 6 Geografi

Geografi åk 4-6 Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
Analysera
Natur- och kulturlandskap
 • Ge
Eleven kan ge enkla exempel på olika sorters natur- och kulturlandskap som t ex skog, åkrar, bebyggt område.
Eleven kan resonera om enkla skillnader mellan att bo i stad och glesbygd
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Analysera
Jordytan
 • Ge
.Eleven kan med stöd föra resonemang om någon process som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan namnge några fenomen i naturen och förstår varför jordskalv uppstår på vissa platser men inte på andra.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Analysera och jämföra
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
 • Ge
Eleven kan ge exempel på varför folk flyttar och kan ge exempel på varför städer växt upp i anslutning till vatten.
Eleven beskriver vad naturen har för betydelse för länders produktion av varor/ tjänster
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
 • Ge
Eleven har kännedom om geografiska begrepp, men har svårt att använda sig av dem i t ex en text.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utforska, analysera och värdera
Använda kartor och geografiska källor
 • Ge
Eleven kan hitta olika geografiska objekt med hjälp av kartbok och register.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utforska och analysera
 • Ge
Vid orientering i närmiljön kan eleven använda kartor med stöd.
Vid orientering i närmiljön använder eleven kartor på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Värdera och analysera
Olika källors användbarhet
 • Ge
Eleven kan ge exempel på varför en källa är tillförlitlig.
Eleven kan ge exempel på varför en källa är tillförlitlig och kan i en kartbok välja mellan några tematiska kartor för att ta reda på efterfrågad fakta.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Undersöka och jämföra
Namngeografi
 • Ge
Eleven har till viss del visat kunskap om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi.
Undersöka och jämföra
Beskriva lägen och storleksrelationer
 • Ge
Eleven kan beskriva storleksrelationer mellan några geografiska objekt.
Eleven kan beskriva lägen på några geografiska objekt.
Eleven kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Värdera och analysera
Hållbar utveckling
 • Ge
Eleven kan ge exempel på vad som är en hållbar utveckling
Eleven kan ge några exempel på vilka val människor kan göra i vardagen för att prioritera miljön.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Utforska, analysera och jämföra
Olika levnadsvillkor
 • Ge
Eleven kan ge exempel på orsaker till ojämlika levnadsvillkor i världen.
Eleven kan ge exempel på konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och kan då ge enkla förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: