Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i SO för åk 5

Skapad 2016-06-14 09:22 i Skolan Lär Grundskolor
SO matris för år 5
Grundskola 5 Historia Geografi Religionskunskap Samhällskunskap

En matris som visar din samlade förmåga i att kunna:
- använda och förmedla dina kunskaper - se likheter, olikheter, se samband, reflektera och göra jämförelser - delta i samtal och diskussioner.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Din förmåga att använda och förmedla dina kunskaper
Du återger endast lite fakta och förmedlar endast liten kunskap i ämnet. Du behöver oftast stöd för att vidareutveckla dina kunskaper. Du använder delvis egna ord. (= delvis inövade svar)
Du visar på en del faktakunskaper. Du har delvis förstått ämnesområdet. Du behöver delvis stöd för att vidareutveckla dina kunskaper. Du använder egna ord och formuleringar
Du visar på goda faktakunskaper och återger det på ett tydligt sätt. Du kan och har förstått ämnesområdet. Du visar på förståelse genom att fritt kunna prata kring ämnet
Du använder relevant fakta. Du är väl insatt i ämnet och kopplar fakta till egna reflektioner och egna tankar. Du använder ord som tillhör ämnet och kan förklara och sätta in dem i ett rätt sammanhang
Din förmåga att se likheter, olikheter, se samband, reflektera och göra jämförelser
Du försöker framföra egna tankar kring ämnet. Du gör inga jämförelser. Du har svårigheter att se likheter och skillnader.
Du gör försök till jämförelser och framför delvis egna tankar. Du kan se enklare likheter och skillnader. Du behöver delvis stöd för att vidareutveckla dina tankar.
Du gör enkla jämförelser och försöker förklara sammanhang och orsaker. Du kan se likheter och skillnader. Du kan utan stöd utveckla dina tankar.
Du använder dig av dina egna kunskaper, tankar och erfarenheter när du reflekterar kring ämnet. Du kan på egen hand göra egna jämförelser, förklarar sammanhang och orsaker.
Din förmåga att delta i samtal och diskussioner.
Du är sällan aktiv i samtal och diskussioner.
Du deltar delvis i samtal och diskussioner.
Du deltar i samtal och diskussioner. Du försöker bygga vidare på dina egna och andras kunskaper.
Du deltar aktivt i diskussioner, har en åsikt och kan argumentera för den. Du är lyhörd och kan bygga vidare på andras tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: