Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4-5 Mårtenskolan

Skapad 2016-06-14 11:49 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Matris i Svenska
Grundskola 4 – 5 Svenska
Skriva
Stavning
 • Sv  E 6
Jag gör en del stavfel men läsaren kan ändå förstå det jag skrivit.
Jag gör ganska få stavfel men läsaren kan ändå förstå det jag skrivit.
Jag gör få stavfel i mina texter.
Meningsbyggnad och textform
 • Sv  E 6
Jag kan sätta ut punkt och frågetecken på rätt ställe i mina texter.
Jag kan skriva en längre text med viss varierat språk.
Jag kan använda ett varierat ordval och variera min text med långa och korta meningar.
Jag kan skriva en längre text med styckeindelning, kommatecken och talstreck eller citattecken.
Faktatexter och källor
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Jag kan skriva en faktatext med egna ord och använda mig av en källa.
Jag kan skriva en faktatext med egna ord och använda mig av flera olika källor.
Jag kan granska källorna och diskutera om de är tillförlitliga.
Jag kan skriva en utförlig och utvecklad faktatext och diskutera om källorna är tillförlitliga.
Berättande texter
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Jag kan skriva berättelser med enkla beskrivningar av personer och miljö och en enkel handling.
Jag kan skriva berättelser med ett tydligt innehåll där man förstår allt i berättelsen.
Jag kan använda mig av dialog i berättelsen och har en tydlig inledning och slut.
Jag kan beskriva personer och miljö utförligt med målande och detaljerade beskrivningar.
Läsa
Flyt och inlevelse
 • Sv  E 6
Jag kan läsa en text utan att staka mig.
Jag kan läsa med ett bra flyt.
Jag kan läsa med ett bra flyt och inlevelse.
Jag kan ändra och anpassa min röst efter textens innehåll.
Förståelse
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Jag kan svara på frågor på en berättande text jag läst.
Jag kan förstå och återberätta innebörden i en berättande text.
Jag kan läsa en faktatext och plocka ut, för sammanhanget viktiga fakta.
Jag kan förstå det som sägs mellan raderna och göra egna reflektioner utifrån texten.
Tala
Fritt berättande
 • Sv  E 6
Jag kan berätta om vardagliga händelser så att andra förstår.
Jag kan återberätta något jag hört eller läst.
Jag kan berätta en lite längre historia med kronologisk (i tids-) ordning.
Jag kan anpassa berättandet till mottagaren och berätta med inlevelse.
Samtala / diskutera
 • Sv  E 6
Jag deltar aktivt i samtal i större och mindre grupper.
Jag kan framföra mina åsikter när vi diskuterar i klassen.
Jag kan ta till mig andras åsikter och framföra och argumentera för mina egna.
Jag kan föra diskussionen vidare genom att ställa frågor och försöka förstå hur de andra tänker.
Redovisa
 • Sv  E 6
Jag kan redovisa högt och tittar upp för det mesta.
Jag kan redovisa högt, tydligt och utan att läsa innantill i mina papper.
Jag kan redovisa högt, tydligt, lagom fort och kan texten utantill.
Jag kan redovisa med inlevelse och behålla lyssnarnas intresse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: