Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 4

Skapad 2016-06-15 10:41 i Gnarps skola Nordanstig
Grundskola 4 Samhällskunskap

Samhällskunskap åk 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
FAMILJEN
-samlevnadsformer
Du känner till att familjer kan se olika ut.
Du har kunskap om att familjer kan se olika ut och kan ge några exempel på det.
Du har goda kunskaper om att familjer kan se olika ut och kan ge flera exempel på det. Du har även förmåga att redogöra för några orsaker till varför familjer ser olika ut.
SOCIALA SKYDDSNÄT
-för barn
Du känner till att barn som har det svårt kan få hjälp.
Du har kunskap om att det finns hjälp att få för barn som har det svårt och du har förmåga att ge exempel på några av dessa skyddsnät.
Du har förmåga att ge exempel på några skyddsnät för barn som har det svårt och även ge exempel på vad dessa skyddsnät kan erbjuda.
PRIVATEKONOMI
-inkomster och utgifter
Du känner till vad orden inkomst och utgifter betyder.
Du har kunskap om hur familjen får sin inkomst och kan ge exempel på det. Du kan även ge exempel på utgifter som en familj har.
Du har förmåga att redogöra för sambandet mellan inkomst och utgifter och kan ge flera exempel på det, du kan även utveckla begreppet budget.
EKONOMISKA VILLKOR
-för barn i Sverige och andra delar av världen
Du känner till skillnaden mellan u-land och i-land och fattigdom och välstånd.
Du har förmåga att ge några exempel på att de ekonomiska villkoren ser olika ut i världen för barn.
Du har förmåga att ge flera exempel på att de ekonomiska villkoren ser olika ut i världen för barn. Du har även förmåga att redogöra för orsaker till- och konsekvenser av detta.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
-innebörd och betydelse -barnkonventionen
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen innebär.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen innebär.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt redogöra för vad de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen innebär.
ÄMNESSPECIFIKA ORD
Du har viss förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till ämnesområdet.
Du har förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till ämnesområdet.
Du har god förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till ämnesområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: