Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra

Skapad 2016-06-15 10:42 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Algebra
Grundskola 1 – 3

Centralt innehåll inom algebra årskurs 1-3

◆ Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
◆ Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Förmågor

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Hur?
Du visar kunskaperna under arbetet i klassrummet, resultat på Skolverkets diagnosmaterial samt på de nationella proven i årskurs 3.

Rubrik 1

ALGEBRA /det okända talet
Du kan finna det okända talet inom talområdet 0-10 utan tiotalsövergång t.ex. 2+__= 5.
Du kan finna det okända talet inom talområdet 0-20 utan tiotalsövergång t.ex. 15+__= 20.
Du kan finna det okända talet inom talområdet 0-100.
Du kan finna det okända talet inom talområdet 0-200.
ALGEBRA /mönster
Du kan göra färdigt ett påbörjat mönster.
Du kan göra ett eget mönster och fortsätta på en kamrats mönster.
Du kan beskriva och utveckla enkla talföljder.
Ny aspekt
ALGEBRA /olika tecken och dess betydelse
Du förstår och kan använda tecknen > < .
Du kan använda tecknet = (lika med) och förstå att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet.
ALGEBRA /symmetri
Du kan förklara vad symmetri är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: