Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO-resonemang

Skapad 2016-06-15 21:44 i Furulunds skola Partille
se problemet, konkretisera, värdera, ha en åsikt, perspektivbyte, se likheter, se paralleller, begreppsspråk, se orsakssamband, se konsekvenser, se eventuella lösningar, granska
Grundskola 6 – 9 SO (år 1-3) Religionskunskap Historia Geografi Samhällskunskap

Din förmåga att se problemet och att resonera kring det visas i matrisen.

Matrisen följer eleven till år 9.

Enkla resonemang/enkla samband
Utvecklade resonemang/förhållandevis komplexa samband
Väl utvecklade resonemang och nyanserade resonemang/komplexa samband
Resonera
se problemet konkretisera värdera/ha en åsikt
Du rabblar oftast fakta, snarare än att föra ett resonemang. Oftast ingen egen åsikt eller värdering...
Du för oftast enkla resonemang om likheter och skillnader. (eller om nackdelar o fördelar) Ditt resonemang kan kännetecknas av att de fakta eller argument som används ofta kan ha liten betydelse för problemets kärna även om de inte är direkt felaktiga...
Du för oftast utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar. Det kan kännetecknas av att de tar fram något som är mer centralt för uppgiften
Du för oftast väl utvecklade resonemang om nackdelar och fördelar. Du lyfter oftast fram mycket relevanta argument och du lyfter fram kunskap som är viktig för sammanhanget
göra perspektivbyten
Du använder inte perspektivbyte (Ex. å ena sidan...å andra sidan)
Du för oftast enkla resonemang med få eller inga perspektivbyte. Ex Om jag var bonde.. eller kung (ex å ena sidan... å andra sidan).
Du för oftast utvecklade resonemang där du gör vissa perspektivbyten. Du visar vilja att vända och vrida på resonemanget. ("Å ena sidan å andra sidan")
Du för oftast väl utvecklade resonemang där du gör perspektiv byte. Väl utvecklade resonemang kan innehålla inslag av ”å ena sidan … å andra sidan”. Inte bara när frågan uttryckligen kräver att man till exempel belyser både för- och nackdelar utan även i öppnare frågeställningar
Se likheter / Se paralleller
Du kan inte föra enkla resonemang (inga egna exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar) (Paralleller= Har du varit med om något liknande eller du kan jfr med något annat...exempel)
Du för oftast enkla resonemang, du har oftast ett fåtal likheter och paralleller
Du för oftast utvecklade resonemang med paralleller och likheter. Resonemangen är inte rakt igenom allmänt hållna, utan förtydligas ibland genom exempel, paralleller.
Du för oftast väl utvecklade resonemang. Resonemangen förtydligas ofta genom likheter och paralleller.
Begreppsspråk
Litet begreppsspråk. Du kan oftast ett fåtal centrala begrepp, du använder dem inte direkt i ditt resonemang
Du använder oftast ett fåtal av begreppen i ditt resonemang
Du använder oftast ett begreppsspråk med relativt många ämnesspecifika begrepp och oftast med precision.
Du använder oftast många ämnesspecifika begrepp och med god precision. Avgränsningen mellan närliggande begrepp innehåller ytterst få oklarheter och begreppens betydelse framgår tydligt i resonemanget
Se orsakssamband / Se konskekvenser
(Se eventuella alternativa lösningar)
Du beskriver inga samband...
Du beskriver oftast enkla orsakssamband. Dessa kännetecknas av att de i princip enbart är linjära (a leder till b som leder till c…), och beskrivs i relativt korta sambandskedjor
Du beskriver oftast förhållandevis komplexa orsakssamband och har längre linjära sambandskedjor och några sk. ickelinjära samband. Det kan till exempel handla om att sambanden beskrivs som att ”a leder till b som leder till c som sedan leder tillbaka till a” och de är då mer komplicerade.
Du beskriver oftast komplexa orsakssamband. Dessa kan kännetecknas av långa och logiskt sammanhängande linjära sambandskedjor (a leder till b som leder till c och d etcetera). De linjära samband som eleverna beskriver kännetecknas generellt av att de har flera logiskt sammanhängande led och många betydelsefulla detaljer.
Granska
Du kan inte söka information själv, du använder oftast samma typ av källa. Du kan inte föra enkla resonemang kring källornas användbarhet
Du kan söka information själv och använda olika typer av källor. Du för oftast enkla resonemang om källornas användbarhet...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Du kan söka information själv och använda olika källor. Du för oftast väl utvecklade resonemang om källornas användbarhet och relevans...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: