Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7-9 Grundärskolan

Skapad 2016-06-16 10:48 i Fyrklöverskolan Hedemora
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Problemlösning
Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Eleven kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier son leder fram till delvis fungerande lösningar.
Eleven kan lösa problemi vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt.
Geometri
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med viss säkerhet.
Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och storleksordnar enheterna med säkerhet.
Sannolikhet och statistik
.
Eleven kan medverka i att avläsa och hämta information från närmiljön och givna källor på internet. Eleven bidrar till att beskriva infomrationen i tabeller och diagram.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet. Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på internet.Eleven beskriver informationen i tabeller och diagram på ett ändamålsenligt sätt.
Taluppfattning och tals användning
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
Eleven beräknar och löser additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder. Medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
Eleven beräknar och löser additions- subtraktions- multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven beräknar och löser additions- subtraktions- multiplikations- och divisionsuppgifter på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet. Eleven bidrar till omdömen om rimlighet.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om rimlighet. Eleven ger enkla omdömen om rimlighet.
Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om rinlighet. Eleven ger välutvecklade omdömen om rimlighet.
Ämnesspecifika begrepp
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt ii resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: