Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7-9 Grundsärskolan

Skapad 2016-06-16 10:51 i Fyrklöverskolan Hedemora
Innehåll: tala, lyssna, läsa, skriva samt alfabetisk ordning.
Grundsärskola 7 – 9 Svenska

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika sammanhang och för olika syften. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och sitt intresse för att läsa och skriva.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper om hur det svenska språket är uppbyggt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att utveckla och fördjupa sin ord- och begreppsförståelse.

Svenska

 • Sv   tala och samtala i olika sammanhang,
 • Sv   läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv   skriva texter för olika syften och mottagare,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen. Kan med stöd svara på frågor och återberätta något du hört, sett eller upplevt. Kan med stöd även framföra egna åsikter och argument. Lyssnar delvis när andra pratar och medverkar i att ställa frågor.
Visar intresse i samtal och diskussioner om bekanta ämnen. Kan ibland svara på frågor och återberätta något du hört, sett eller upplevt utan stöd. Kan på ett delvis fungerande sätt framföra egna åsikter och argument så att andra förstår. Lyssnar när andra pratar och visar det genom att själv ställa frågor ibland.
Är aktiv i samtal och diskussioner om bekanta ämnen. Svarar på frågor och återberättar något du hört, sett eller upplevt på ett väl fungerande sätt. Kan motivera dina åsikter och argument. Visar med ditt kroppsspråk att du lyssnar och ställer relevanta frågor som för samtalet vidare.
Muntliga presentationer
 • Sv  7-9
Medverkar i att planera och genomföra en enkel muntlig presentation för en liten grupp. Kan med stöd använda något verktyg (t.ex. bilder) som förstärker presentationen.
Kan med stöd planera och genomföra en enkel muntlig presentation för en liten grupp. Kan med stöd välja ut något lämpligt verktyg, t.ex. bilder eller digitala medier, att ha med i presentationen.
Planerar och genomför en enkel presentation på ett väl fungerande sätt. Använder stödord, bilder eller digitala medier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa och förstå
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Kan med stöd av bilder läsa och förstå enkla texter i olika sammanhang. Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor eller återge delar av innehållet.
Läser enkla texter med visst flyt i olika sammanhang (t.ex. klassrådsprotokoll, tidningsartiklar, recept, berättelser etc.). Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor eller sammanfatta innehållet på ett devis relevant sätt.
Läser olika texter med flyt. Visar läsförståelse genom att svara på frågor, ställa egna frågor eller sammanfatta texten på ett relevant sätt.
Skriva
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
 • Sv  7-9
Skriver texter med flera meningar och tydligt innehåll. Kan med stöd strukturera texten genom att använda några skiljetecken och stavningsregler. Skriver med läslig handstil och på datorn. Medverkar i att använda något program för stavningskontroll.
Skriver korta texter med tydligt innehåll och varierat ordval. Strukturerar texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler på ett delvis fungerande sätt. Tar ibland självmant hjälp av något program för stavningskontroll.
Skriver längre texter med tydligt innehåll och varierat ordval. Strukturerar texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler. Använder digital stavningskontroll på ett ändamålsenligt sätt.
Alfabetisk ordning
 • Sv  7-9
Känner till alfabetet och alfabetisk ordning. Kan säga vilken bokstav som kommer före och efter i alfabetet. Är på gång att med flyt kunna rabbla hela alfabetet.
Kan på ett delvis fungerande sätt använda dig av alfabetisk ordning när du t.ex. slår i en ordlista eller söker i ett register.
Kan snabbt hitta rätt ord eller annat du söker med hjälp av alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: